Söderhamns Kvinnliga Företagareförening bildades 1987

Föreningen har till syfte att bidraga med kunskap och råd i angelägna frågor.

SKFF är en förening med cirka 50 företagsamma kvinnor som de flesta har eller har haft eget företag.  

Nya stadgar antagna vid årsmötet 2008. Läs här

 

Styrelsen 2017:

Anna-Maria Olsson Edholm, ordförande

Sekreterare - Marika Hoppare

Kassör - Irina Dronova

Ledamot - Magdalena Volkmann

Suppleant - Birgitta Hansson, 1 år
  

Revisorer: Ingmari Nilsson och Kerstin Eriksson Vestling

Valberedning:  Berith Landén, Inga-Lill Lindström, Renske Renkema 

 

Ordföranden sedan 1987

2017-    Anna-Maria Olsson Edholm
2015-2016    Renske Renkema
2012-2014   Inga-Lill Lindström
2011     Helena Torstensson
2009-2010  Gunilla Valdhav
2005-2008  Ewa-Lotta Sköld
2004    Tuula Piipponen
2001-2003 Birgitta Rosén
1999-2000 Birgitta Berggren
1997-1998 Eva Sjölin
1996    Brita Hjortsmark
1995    Gun Krantz
1994    Marianne Bergqvist
1993    Ann-Christine Sjöström (f d  Ohlson)
1992    Solweigh Leifer-Lindahl
1989-1991 Brita Hjortsmark
1987-1988 Wivi Eck Rönnbäck